Hoge opbrengst en resistenties tegen ziekten en plagenLandbouwkundige kenmerken zoals een hogere opbrengst, stabiele prestaties onder wisselende omstandigheden en resistentie tegen ongedierte en ziekten kunnen de winsten van telers overal ter wereld aanzienlijk verhogen. Maar zij zijn ook voor de maatschappij op zich van voordeel doordat ze bijdragen tot het kunnen voeden van de groeiende wereldbevolking. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van hoe we wereldwijd bijdragen aan het beschermen en verbeteren van de oogst:
  • Wij brachten als eerste ter wereld preihybriden op de markt. Nu biedt een nieuwe generatie preirassen een betere uniformiteit, langere houdbaarheid, een hoger soortelijk gewicht en betere weerstand tegen ziekten en plagen.
  • Landbouwers in Azië profiteren van koolrassen die zelfs onder overstromingscondities nog een betrouwbare opbrengsthoeveelheid hebben.
Landen

Landen

Zoeken