Maandag, 15 mei 2017

Nieuwe Bremia fysio Bl:33EU geïdentificeerd en benoemd in Europa

Bron: Plantum
De International Bremia Evaluation Board (IBEB) heeft alle Bremia fysio’s welke zijn gevonden in 2016 en daarvoor, geëvalueerd. Wederom werden veel uitbraken van Bremia veroorzaakt door nieuwe Bremia fysio's met uitsluitend lokale gevolgen. Eén fysio heeft zich echter verspreid in de meeste Europese landen. IBEB-EU heeft dan ook besloten dit isolaat te benoemen als de nieuwe fysio Bl: 33EU.
Bl: 33EU is aanwezig in heel Frankrijk en is ook aangetroffen in Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië en België. Tot dusver is de fysio nog niet verspreid naar Zuid-Europese landen. Bl: 33EU is vergelijkbaar met Bl: 29EU, maar doorbreekt nog meer resistenties.

Bayer biedt een uitgebreid assortiment slarassen met een breed resistentiepatroon. De meeste Nunhems slarassen zijn ook resistent tegen deze nieuwe Bremia fysio Bl:33EU. Actuele informatie over de resistenties van het Nunhems sla assortiment kunt u vinden in de sla gewastabellen op onze Nunhems websites.

Voor meer gedetailleerde informatie over Nunhems slarassen en hun resistenties, kunt u contact opnemen met de lokale Sales Specialist Sla: Voor meer gedetailleerde informatie over Bl:33EU kunt u het officiële persbericht van Plantum downloaden
Bayer: Science For A Better Life

Bayer is een wereldwijd opererende onderneming met kernactiviteiten in de Life Science-sectoren van de gezondheidszorg en de landbouw. Bayer wil met zijn producten en diensten de mens tot nut zijn en bijdragen tot een hogere levenskwaliteit. Tegelijkertijd creëert Bayer waarde via innovatie, groei en hoog winstpotentieel. Het concern staat voor duurzame ontwikkeling en erkent zijn rol als sociaal en ethisch verantwoordelijke ‘corporate citizen’. In het boekjaar 2016 telde Bayer ongeveer 115.200 medewerkers en bedroeg de omzet 46,8 miljard euro. De investeringen bedroegen 2,6 miljard euro en de R&D-uitgaven 4,7 miljard euro. Deze cijfers bevatten die van de hoogwaardige polymeren-business, die op 6 oktober 2015 als zelfstandige onderneming onder de naam Covestro op de beurs gebracht werd. Voor meer informatie, zie www.bayer.com.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten die gebaseerd zijn op huidige veronderstellingen en ramingen door de directie van Bayer. Diverse gekende en ongekende risico’s, onzekerheden en andere factoren kunnen leiden tot wezenlijke verschillen tussen de reële toekomstige resultaten, financiële situatie, ontwikkeling of prestaties van het bedrijf en de hierin vermelde ramingen. Deze factoren omvatten die welke besproken worden in de openbare verslagen van Bayer, die kunnen worden geraadpleegd op de Bayer website op
www.bayer.com. Het bedrijf wijst iedere aansprakelijkheid af om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken of om deze aan te passen aan de toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen

Landen

Landen

Zoeken